18-10-2017 04:14:07
Mahnı sözləri

Vedat Yıldırım - Kerwane Mahnı sözləri

Ee...Xewa sibe, xewa kur e
Bavo xer e, ev xişma ke ye, ax bavo!
Kerwane di re de
Dile min şewiti, ane
Serma xeribiye da me
Birina min kur e
Fistane baveje ser xwe pira min
Çiroken beje ane
Ji bo welate me u bo xeribiye
Beje bi ku ve ye riya me
Salan ji sala ye
Ey lo te ber çave min
Zaroki hevalen min
Şeva bi ster
Çivaye bani werg derin
Qedera vi zemani ye
Kerwane kerwane
Kerwane be xwedi
Çirokan texe paşila xwe
Kerwane li ser re ye
Diroka me dile me ye
Hevalo tu ne tene yi
Ka loriya piran
Ka gaziya hevalan
Ew cihe me ye
Stera xewna ye
Oxunub: 22 defe