24-09-2018 21:35:17
Aforizmlər

Aforizmlər

  • Ağlın bitdiyi və susduğu yerdə son qərar şiddətindir. (Adolf Hitler)
  • Şərəf və namusdan məhrum millətlər gec-tez azadlıq və müstəqilliklərini itirərlər. (Adolf Hitler)
  • Türklər elə bir millətdir ki, həyatda bir dənə belə qalsa, dövlət qurub intiqamını alar! (Adolf Hitler)
  • Dişisinə pis davranan tək heyvan insanoğludur. (Cek London)
  • Toz deyil, kül olmağı üstün tutaram. (Cek London)
  • Əgər bir millət azad olacaqsa: qürura, iradə gücünə, meydan oxumağa, nifrətə, nifrətə və yenə də nifrətə ehtiyac duyacaq. (Adolf Hitler)
  • Itə verilən bir sümük köməksevərlik deyil. Köməksevərlik, siz də it qədər ac ikən onunla paylaşılan sümükdür. (Cek London)
  • Əgər döyüş itirilmişdirsə bu mənim vecimə belə deyil. İnsanlar pərişan olursa olsunlar. Bir tək gözyaşı belə tökmərəm onlar üçün. Onlar heç bir şeyə layiq ola bilmədilər. (Adolf Hitler)
  • Siyasi quruluşlar bir-birləri ilə qarşılıqlı mənfəətlərindən ötəri saxta razılaşarlar. Mənim fəlsəfi doktrinam dünyanı təkrar xoşbəxt bir şəkildə yaşadacaq gücə malikdir. Belə bir idealda əlbəttə ki, keçici razılaşmalara yer yoxdur. (Adolf Hitler)
  • Qüvvətli, tək qalınca daha qüvvətlidir. (Adolf Hitler)

Sosial şəbəkələrdə paylaş